negative in limba romana

Negativ mesterul fierar

Durata: 01:11 - 1886 ascultari

Versuri

Meºterul fierar
Iovan Miclea

1. Sunt fierar de meserie
ªi lucrez la fierãrie
Fac potcoave oþelite
ªi cuþite ascuþite.

Refren: Boca, boca, boca, boca,
Bat ciocane, bat ciocane,
Boc, boc, boc.

2. Meºter sunt ºi la bricege,
Nicovala mã-nþelege,
Cã pe ea le ciocãnesc
Pânã când le reuºesc.

3. Câteodatã fac ºi cuie
Din oþel ce nu se-ndoaie
Nici în lemnul de stejar,
Nici la cel mai slab tâmplar.
Versuri primite de la Kora. Multumim!

negative, , negativ mesterul fierar
negative, , negativ mesterul fierar