poezii diverse – 1908

Autor: George Toparceanu

Bine-ai venit, an nou! - Cu voie bună,
Încrezători ţi-ngenunchem-nainte:
Ne-aduci comoară de speranţe sfinte,
Ori prevestiri grozave de furtună?...
De pretutindeni se ridică şoapte
Şi plâns înăbuşit spre cel ce, ţie,
Înduioşat acum, ţi-a dat solie
Să luminezi odată trista noapte!
Că sunt aici dureri nemângâiate,
Blesteme dureroase, - sunt copii
Flămânzi şi goi, şi casele pustii, -
Sunt cruci de lemn, la margine de sate...
Şi morţii lor aşteaptă de la tine,
An milostiv, în toate să fii darnic -
Şi să le spui că n-au jertfit zadarnic
Atâta sânge, gloanţele haine.
C-au încetat sălbaticele goane, -
Iar dacă sunt colibele cernite,
Copii orfani şi mame văduvite
Nu vor mai plânge, sara, la icoane...
Un glas pornit din inimă curată,
Un tânăr glas te-ntâmpină acum:
Din largul ţării spulberă odată
Mirosul greu de sânge şi de fum.
An nou, an sfânt, - adu belşug în ţară!
Dar să nu lege-n ţernă sângerată
Un rod spurcat, sămânţa cea bogată...
- An sfânt, adu-ni altă primăvară!
Să-nfrâni, cu grija zilelor de mâine,
Nelegiuitul râs al lăcomiei -
Şi din prinosul roadelor câmpiei
Să se hrănească cei ce ne dau pâine.
De fructe multe, pomii încărcaţi
Şi spicul greu de boabe să se rupă!
O, an frumos, - cu bogăţii astupă
Prăpastia deschisă între fraţi!...
Împacă vrajba sufletelor noastre!
Nici plânsu-amar, nici blestemele gurii,
Nici pumnii strânşi de vechiul foc al urii
Să n-ameninţe cerurile-albastre...
Te-om preamări în laude, cu toţii,
O, an al păcii binefăcătoare!
Şi-ţi vor aduce-n veacuri viitoare
Prinosul lor de cinste, strănepoţii!

Printeaza poezia