poezii diverse – De-a născoci noi ipoteze…

Autor: Mihai Eminescu

De-a născoci noi ipoteze doi filozofi s-au dus
Ca să găsească ce cătau în aer gol ­ în sus.
Ast-o făcuse ei ades şi fără de balon,
Acuma însă depărtaţi de-a lumii mare zvon
Pământu-ntreg li se părea un plan pestriţ departe.
Şi fericit unul din ei exclamă: ­ Frate, frate,
Mă simt acuma desfăcut, deasupra noastră nimeni.
Celălalt se uită supărat la goala adâncime:
­ Eu, zău că nu ­ zise apoi ­
Nu văd pe nimeni nici sub noi.

Printeaza poezia