poezii diverse – Dulcamara

Autor: Ion Heliade Radulescu

Dulcamara
E bun de orice rău
Arcanul leacul meu,
Licoarea extrafină,
Amzia divină:
Lixirul eminent,
Lixir omnipotent!
Cum bei, îţi ia cu mâna,
Căci el este fântâna,
Sorgintea ş-a vieţei,
Sorgintea tinereţei.
Ş-apoi... ş-a frumuseţei...
Compratelo, compratelo,
Că, iată-mă, mă duc.
E bun de orice rău
Arcanul leacul meu:
Şi friguri,
Şi lângoare,
Şi tifos,
Şi holeră,
Şi oftică,
Şi ciumă,
Cum bei, îţi ia cu mâna.
Lepră,
Chelie,
Virus
Şi râie,
Sfuli,
Rahit,
Spasme
Şi asme,
Revme,
Podalgă,
Lovă,
Scorbut,
Toate le spală.
Toate le stinge
Marea virtute-a leacului meu.
Cum bei, îţi ia cu mâna,
Căci el este fântâna...
Toate le spală,
Toate le stinge
Şi bătrâneţea,
Şi gârbovia,
Şi cărunteţea,
Şi chiar orbia,
Şi zbârcitura,
Şi ştirbitura,
Şi ignoranţa,
Şi nebunia!
O, mare virtute-a leacului meu
Părul negreşte,
Pielea albeşte
Şi rumeneşte!...
Dinţii... -ntăreşte.
Dă şi avere,
Oricât ai cere,
Chiverniseală
Fără tocmeală;
Pe cearlatanul
Face om mare,
Pe calpuzanul -
Om de onoare,
Pe ucigaşul -
Diregător,
Pe fur de frunte -
Judecător.
Pe sceleratul
Reîntregeşte,
Pe cotanţa
Întinereşte!...
Glorie mare
Leacului meu!!!
Cum bei, îţi ia cu mâna,
Căci el este fântâna,
Sorgintea tinereţei,
Sorgintea frumuseţei,
Mehenghiul de candoare,
Patentă de onoare,
Patentă de martir,
Divinul meu lixir!
Glorie mare leacului meu!!!
Cum bei, eşti patriot,
Al Bruţilor nepot,
Celebru liberal,
O dată năciunal;
Celebru, celebrissim,
Arhipatriotissim,
Şi memebru doctorissim
FRĂŢIEI MEDICALE!
O! marea ta minune, ce nu se poate spune,
De leac omnipotent!!!
Licoare extrafină!
Amzie divină!
Al cerului agent!
Lixir omnipotent!
Compratelo, compratelo,
Că, iată-mă, mă duc!
1860

Printeaza poezia