negative de petrecere – Irina Loghin si Benone Sinulescu – Cine bate seara la fereastra mea

negative
Asculta cantecul

Versuri:

Cine bate seara la fereastra mea
Cine bate seara la fereastra mea
Eu sunt dragã Mãrioarã nu te speria
Cine bate seara la oblonul meu
Cine bate seara la oblonul meu
Eu sunt dragã Mãrioarã, eu iubitul tãu

Scoal-aprinde lampa sã-þi vãd faþa ta
Scoal-aprinde lampa sã-þi vãd faþa ta
Nu pot Ionele dragã cã maica nu vrea

Dragã Mãrioarã mã duc sa mã înec
Dragã Mãrioarã mã duc sa mã înec
Du-te Ionele dragã unde-i lacul sec

Dragã Mãrioarã mã duc sa mã-nsor
Dragã Mãrioarã mã duc sa mã-nsor
Du-te dragã Ionele unde-i satul gol

Viu mândruþo dragã la tine-n pridvor
Viu mândruþo dragã la tine-n pridvor
Vino dragã Ionele, eu te-aºtept cu dor
Vino Ionele dragã, eu te-aºtept cu dor
Tagged , , , ,