poezii diverse – La raspantia neagra

Autor: Ovid Densusianu

La răspântia neagră
S-au oprit trei care.
Cei care le mână
Scapără-n amnare.
Unul din ei zice:
- Fost-am la oraş
Să mă judec iară:
Tot eu păgubaş.
Altul: - O făclie
Şi-un coşciug am luat:
Mi-a ucis vechilul
Unicul băiat.
Cel din urmă: - Uite,
Mai aveam doi boi;
Pentru bir mi-i vinde
Mâine pe-amândoi.
Din răspântia neagră
Carele-au plecat
Şi merg greu, de parcă
Piatră duc în sat.
Poezie culeasă din „Poeziamână clasică - de la Dosoftei la Octavian Goga”, Editura Minerva, Bucureşti, 1976

Printeaza poezia