poezii diverse – Lupta

Autor: Nicolae Iorga

Acel ce n mijloc de vrăjmaşi
Nu ştie calea să şi-o taie,
Acel a căruia văpaie
O stinge vântul pătimaş.
Acela nu e legiuit
Stăpân în lumea nchipuirii:
Cu mirul sfânt al nemuririi
N a fost din leagăn miruit.
Cu groapa care îl ascunde
Fiinţa i se nimiceşte,
Căci a fugit din locul unde
Se moare, dar se biruieşte.
Gând tânăr, 1890-4
(Cules din: „Toate poesiile lui N. Iorga adunate de elevele
sale şi lucrate de misionarele M. Oprea şi M. Bobu, Vălenii
de Munte, 1940)

Printeaza poezia