povesti de citit Ioan Slavici – Pacala In Satul Lui

I se urâse şi lui Păcală să tot umble răzleţ prin lume, aşa fără de nici o treabă, numai ca să încurce trebile altora şi să râdă de prostia oamenilor. Se hotărî dar să se facă şi el om aşezat, ca toţi oamenii de treabă, să-şi întemeieze casa lui, să-şi agonisească o moşioară, — vorbă scurtă, — să se astâmpere odată.

Şi fiindcă românul zice că nu e nicăieri mai bine ca în satul lui, Păcală se întoarse şi el în satul lui şi începu cum încep toţi oamenii care n-au nimic, adică făcu ce făcu de-şi agonisi o viţeluşă şi o trimise la păşune în izlazul satului.

Căci aşa se face averea.
Păscând, viţeluşa se face viţea, viţeaua se face junincă, juninca se face vacă, vaca fată, iar vaca cu viţelul o vinzi ca din preţul ei să cumperi şapte viţeluşe şi să le trimiţi şi pe ele la păşune în izlazul satului.
De ce e oare izlazul izlaz, dacă nu pentru ca să-1 pască viţeluşele oamenilor?

Păştea dar viţeluşa lui Păcală, păştea, şi cu cît mai mult păştea, cu atâta mai vîrtos creştea, încât nu era în tot satul viţea care s-o întreacă, iar cînd ajunse şi ea viţea, nici junincile nu se puteau potrivi cu ea.
— Măi! ziceau vecinele lui Păcală, ce lucru să mai fie şi ăsta? viţeaua asta le întrece pe toate! Ce-i va fi dând oare să mănînce? Ce soi o fi de creşte aşa de frumos?
Nu era nici soiul vreun soi deosebit, nici hrana mai de-a cătarea; viţeaua era însă viţeaua lui Păcală, iar Păcală îşi căuta de treabă, n-avea vreme s-o mai păzească şi să nu rupă câteodată şi din holdele oamenilor.

Ajungînd junincă, viţeaua lui Păcală se făcu stăpână pe întregul hotar. Umbla şi ea cum umblase şi stăpânul ei mai înainte de a se fi astâmpărat, şi unde n-o căutai, acolo dădeai de ea, mai prin lanul de grâu, mai prin porumbişte, mai ştie bunul Dumnezeu pe unde.

Iară Păcală li se plângea oamenilor că prea i s-a făcut răzleaţă juninca şi că are treabă şi nu poate umbla după ea.
Nu-i vorbă, oamenii s-ar fi plîns şi ei, dar nu mai aveau cui să i se plîngă când Păcală îi lua pe dinainte şi li se plângea de te prindea mila de el.

Când văzură dar că juninca lui Păcală în curînd are să fie vacă, oamenii se puseră pe gânduri. Ştiau ei cum au să urmeze lucrurile mai departe. Vedeau parcă cele şapte viţeluşe cum se fac viţele, juninci, cum ajung în cele din urmă vaci şi ele, şi cum le vinde Păcală şi pe ele şi se întoarce de la tîrg cu o spuză de viţeluşe, toate flămînde, toate pornite din fire să se facă viţele, juninci şi vaci în cele din urmă.
— Măi! strigară ei, ăsta ne mănâncă şi urechile din cap cu viţeluşa lui, ne seacă, ne face întregul hotar bătătură.
Dar ce putea să-i facă lui Păcală? El nu era de vină şi avea treabă, nu putea să-şi piardă vara umblând după coada junincei.

Se sfătuiră dar între dânşii şi iar se sfătuiră, se tot sfătuiră, pînă ce ajunseră a se dumiri că toată carnea pe care a pus-o viţeluşa ca să se facă viţea şi din viţea juninca e carne adunată din nutreţul de pe hotarul lor, adică după toată dreptatea, carne din carnea care ar fi fost să fie a lor şi numai pielea e a lui Păcală, fiindcă piele avuse juninca şi cînd venise ca viţeluşa în sat.
Dumiriţi odată astfel, tăiară juninca, îi luară carnea şi o mâncară, iar pielea o aruncară peste gard în curtea lui Păcală.
Nu-i vorbă, a fost cam scurtă socoteala aceasta, dar în satul lui Păcală multe se întâmplă.
Păcală, de! ce să facă! . ..
Dacă ar fi voit, ar fi găsit el ac pentru cojocul sătenilor; el însă nu voia. Avea tragere de inimă pentru oamenii din satul lui. Nu! pe oamenii din satul lui nu putea el să-i încurce, cum ar fi încurcat bunăoară pe oamenii din satul lui Tândală.
Întinse dar pielea să se usuce, iar după ce se uscă, o lua în vârf de băţ şi plecă cu ea la târg, ca s-o vîndă.

Aşa ajunse Păcală iar pe drumuri.
Se duse şi tot se duse mereu, de dimineaţă până la prinz şi de la prînz până seara. Cînd era pe înserate, el se opri într-un sat de la marginea drumului şi se uită împrejurul său, ca să-şi găsească vreo casă la care să mâie, vreo văduvă ori vreo femeie al cărei bărbat nu-i acasă.
Nu poate, că — Doamne fereşte! — ce, dar Păcală, ca om umblat prin lume, ştia că sunt fricoase femeile, li se urăşte aşa singure, şi sunt bucuroase de oaspeţi, numai ca să ştie că e peste noapte picior de om la casa lor.

Şi găsi Păcală chiar mai la marginea satului o femeie, al căreia bărbat se dusese la pădure să aducă lemne. Nu-i vorbă, muierea îi spunea mereu că teacă, că pungă, că nu-i este bărbatul acasă, că ce va zice lumea; Păcală ţinea şi el să rămână aşa într-un unghi al casei, într-un şopron, în pridvor, unde o fi, numai ca să nu fie casa pustie. N-avea biata muiere încotro, trebui să-1 primească, dar îi spuse să se culce şi să doarmă, c-o fi ostenit de drum, sărmanul de el!

„Ce-o să mai fie şi asta?!" grăi Păcală.
El ştia că muierile sunt şi vorbăreţe, şi doritoare de a le şti toate câte sunt în cer şi pe pământ, iar muierea aceasta nici nu-i povestea nimic, nici nu-1 întreba de unde vine, cum a umblat, ce-a mai făcut, ce mai ştie... Aici trebuia dar să fie ceva la mijloc, şi Păcală, în loc de a adormi, trăgea când cu ochiul drept, cînd cu cel stîng, ca să vadă cele ce se petrec în casă şi împrejurul casei.

Nici nu se însera bine, şi muierea începu să fiarbă, să frigă, să coacă, să gătească fel de fel de mâncări, şi plăcinte, şi un purcel fript, şi o coastă opărită cu varză călită. Şi apoi rachiuri, şi apoi vinuri. Ospăţ, nu alta!
N-ar fi fost Păcală om păţit dacă n-ar fi ştiut că toate aceste nu pentru bărbatul ei le făcea muierea cea harnică, fiindcă mai era şi ea gătită ca de nuntă.
Nici nu le făcea pentru bărbatul ei, ci pentru vornicul satului, pe care-i aştepta nevasta cum îşi aşteaptă fetele mari peţitorii, ieşind mereu în uşă şi în portiţă, ca să vadă dacă vine, dacă nu mai vine, dacă întîrzie, dacă soseşte.

Nu era cumva să creadă cineva, că Doamne fereşte ce!
Nu! ci fiindcă vornicul era cel mai de frunte om din sat şi nu putea să-1 primească la casa ei ca pe orişicine, iar peste zi vornicul, om cu multe treburi, nu putuse să vie, ci le făcea cinstea acum, mai pe seară.
Alt nimic nu era la mijloc. Doamne fereşte!

Era gata nevasta cu toate: purcelul era frumos şi rumen de-ţi pocnea şoricul în dinţi, costiţele erau opărite, varza era călită, plăcintele abureau, rachiul era aşezat pe masă, vinul stetea în apă rece, nu mai lipsea decât dumnealui vornicul. Numai vornicul lipsea, cînd deodată — să te miri, nu alta! -— se întoarse bărbatul. I se frânsese, sărmanul de el, o osie în drum, şi nu-i rămăsese decât să se întoarcă, să pună altă osie la car şi să plece mâine din nou la pădure.
Muierea bună şi credincioasă îşi cunoaşte bărbatul după mers, din tuşite şi strănuturi, ba chiar şi din pocnetul biciului, iar nevasta la care îşi luase Păcală conac era şi ea muiere bună şi credincioasă. Ea îşi cunoscu bărbatul din scârţâitul roatelor de la car, iar scârţâitul roatelor se auzea de departe, destul de departe pentru ca o muiere harnică precum era dînsa să-şi rînduiască treburile.

Ea luă purcelul cel frumos şi rumen şi—1 ascunse iute-iute după cuptor, luă plăcinta şi o puse iute-iute pe cuptor, luă costiţele cu varză călită şi le vârî în cuptor, mai vârî tot iute-iute şi rachiul sub perina de la căpătîiul patului, iar vinul sub pat, şi pe când carul cu boii intra În curte, toate erau în cea mai bună rânduială.
Nu poate că Doamne fereşte ce! ... dar de! tot era mai bine să nu afle bărbatul.
Văzîndu-se acasă, bărbatul, ca tot omul păgubaş, începu să se plîngă; nevasta, ca toată muierea bună şi credincioasă, îl mângâia cu vorbe bune, iar Păcală, ca tot omul cumsecade, ieşi şi el din unghiul lui, ca să-i spună stăpînului de casă că e şi el aici, să-i ceară iertare că a îndrăznit şi să-1 mai roage şi pe el de conac.
—Fă muiere, grăi bărbatul după ce se mai încălzi în cuibul lui, mie mi-e foame; n-ai tu ceva de mîncare?
De! ce să-i faci? omul flămînzeşte la drum. Nu-i vorbă, mai era în traistă merindea pe care o luase la drum; dar acasă la el omul nu mănîncă bucuros merindea cu care se întoarce din drum.
—Vai săraca de mine! răspunse nevasta, dar de unde să am? Eram să te aştept pe mâne. O să-ţi fac însă o mămăliguţă bună, ca s-o mănânci cu o zămuţă de usturoi.
—Mămăliguţă să fie! grăi bărbatul.
Cînd e flămînd, omul se bucură şi de mămăligă.

Om umblat prin lume, Păcală ştia că o să-1 poftească şi pe el la cină, ca să mai steie de vorbă, şi nici că-i părea rău lui Păcală, fiindcă tot drumeţ era şi el, tot flămînd — ca orişice om sosit din drum.
Şi cum stăteau de vorbă în vreme ce nevasta gătea mămăliguţă, Păcală, care nu era cap sec, se gândea mereu cum să facă el ca să nu mănânce mămăligă, ci purcel fript, frumos şi rumen de-ţi pocneşte şoricul în dinţi, costiţe cu varză călită şi plăcinte de cele bune; cum ar face ca să bea o gură de rachiu şi să guste măcar o dată din vinul cel vechi.
El se încruntă o dată şi trase aşa cam pe furiş cu băţul în piele.
Şi lasă pe Păcală, că nu e nici el de ieri, de alaltăieri! Simţise odată mirosul, şi grija lui mai departe ...
Ca om drumeţ, îşi ţinea băţul la îndemână, iar pielea cea de junincă, marfa lui, toată averea lui, îi era la picioare.
Bărbatul se cam mira că ce va fi avînd cu pielea, dar nu zise nimic. Al lui era băţul, a lui era pielea: treaba lui era ce făcea cu ele.
Peste câtva timp Păcală iar trase una cu băţul, ba mai se şi răsti la piele:
—Ţine-ţi gura, sluto! Bărbatul iar tăcu.
Păcală dete a treia oară, şi acum se răsti şi mai rău.
—Ce ai cu pielea aceea? întrebă omul nostru.
Păcală mai dete din umăr, mai se codi, mai se ruga de iertare că nu poate să spună.
—Apoi, grăi el cam cu anevoie în cele din urmă, — piele-ar fi de piele, dar, aşa cum o vezi, nu e piele, ci prooroc, care ştie toate cele neştiute şi vrea mereu să spună lucruri de nespus.

—Şi ce vrea să spună? întrebă mirat bărbatul.
—Uite! grăi Păcală, şi puse urechea la piele. Mare minune! Zice să cauţi la căpătâiul patului, c-o să găseşti rachiu.
Bărbatul căută şi găsi.
—Mare minune! Cine l-o fi pus oare?
—E taină! ... răspunse Păcală, asta nu se poate şti.
—Şi ce mai zice proorocul?
—Să cauţi după cuptor, că vei găsi un purcel fript, zise Păcală, după ce puse iar urechea la piele.
—Auzi dumneata lucru ciudat! Ce mai zice proorocul?
- Caută sub pat, că găseşti vinul.
Astfel înainte — până ce nu ieşiră la iveală costiţele şi plăcintele, încât numai de-un drag să te uiţi la masa încărcată şi să te aşezi la ea.

Se mira bărbatul, se mira mai vârtos nevasta, s-ar fi mirat satul întreg, dacă ar fi fost de faţă; numai Păcală nu se mira, fiindcă el îşi cunoştea marfa şi ştia de ce e bună.
—Apoi de! zicea el mereu, ăsta-i prooroc, nu fleac, şi-ţi scoate şi cârtiţa din fundul pămîntului!
Va fi fost ori nu aşa, destul că Păcală s-a săturat ca un paşă turcesc, încât abia-1 mai ţineau curelele.
—Bună treabă proorocu ăsta! grăi bărbatul nevestei după ce se sătură şi el. Nu cumva ţi-e de vînzare?
—Doamne fereşte! răspunse Păcală. Cum aş putea eu să vând un lucru ca acesta? Se poate?!
—Dar dacă ţi-aş da un preţ bun?
—Auzi vorbă! preţ bun? Un prooroc ca ăsta e lucru nepreţuit.
Doritor cum era de a se hrăni bine şi de a şti totdeauna cele ce se petrec în casa lui, omul nostru îl apucă pe Păcală la târg. Îi dete la început o pungă de galbeni, apoi două, apoi trei, şi aşa mereu înainte, pînă la şapte pungi, bani frumoşi chiar şi pentru un om mai bogat decît Păcală.
—Fiindcă văd şi văd că ţii cu orice preţ să cumperi proorocul, grăi Păcală muiat, o să-ţi fac după dorinţă, dar nu pentru bani, ci fiindcă m-ai primit la casă, m-ai poftit la masă şi mi-ai zis vorbă bună. Noroc să ai de ea!

Aşa grăi Păcală, şi—i dete pielea cea de junincă, pentru ca să ieie cele şapte pungi de galbeni — mulţi bani chiar şi pentru un om mai bogat decît Păcală.
Şi nu era pe lumea aceasta om mai fericit decît bărbatul nevestei, fiindcă putea de aici înainte să ştie toate cele ce se petrec în casa lui şi să se mai şi hrăinească bine.
Iar Păcală, după ce-şi vându pielea şi puse bine banii, se culcă să doarmă, că avea drum lung până acasă în satul lui.

Ziua următoare îşi lua Păcală rămas bun şi plecă iar acasă.
Şi cum mergea pe drum şi cum se simţea aşa încărcat de bani, cum nu mai fusese niciodată în viaţa lui, îşi puse tare şi cu adevărat de gând că de aici înainte nu mai mişcă nici la dreapta, nici la stânga, ci merge drept înainte, nu mai umblă cu minciuna, nu mai caută să tragă folos din partea altora — nu! nu! nu! — ci se face om ca toţi oamenii care vreau să aibă obrazul curat, se astâmpără, se pune în rînd cu fruntea satului.
Numai dacă n-ar fi fost la mijloc muierea cea harnică!
Ea, sărmana, nu mai avea astâmpăr, şi parcă i se surpa casa în cap cînd se gîndea că proorocul a rămas în paza ei. Nu poate că, Doamne fereşte ce! dar muierile sunt fricoase şi nu prea se simt bine când se află aproape de nişte lucruri cum era pielea lui Păcală.
Ea făcu dar ce făcu, şi-şi trimise bărbatul iar la pădure, apoi după ce rămase ea singură, puse ca muiere harnică ce era, furca în brîu şi porni în urma lui Păcală şi grăbi şi alergă, ca să-1 ajungă şi să-1 întrebe, ce are să facă şi cum să dreagă, ca să facă din piele, piele ca toate pieile şi să-i ieie darul proorociei?
Păcală, de! ce să facă el?! De pagubă se fereşte omul, dar de câştig niciodată: mai luă şi de la femeie şapte pungi şi îi spuse că n-are decât să opărească pielea cu apă de izvor strecurată prin o sită deasă, şi-şi urma calea ca şi când nimic nu i s-ar fi întîmplat.
—Acum zău că mă fac om aşezat, încât o să ajung chiar vornic în satul meu! grăi el după ce sosi acasă.

Se şi făcu.
Îşi zidi, Doamne, o casă frumoasă de nu mai era în tot satul casă ca a lui, — colea, cu pridvor aşezat pe stâlpi şi cu cerdac mare, — îşi cumpără pământuri, car cu patru boi, cal de călărit, vacă ou lapte, oi de prăsilă; în sfîrşit, toate câte se cuvin la casa unui om cu dare de mînă, toate erau în casa lui Păcală.
Şi nu era In sat om mai aşezat decît Păcală.
Numai oamenii din satul lui dacă n-ar fi fost tocmai aşa de proşti cum erau!

Văzînd cum zideşte Păcală, cum cumpără, iar cumpără şi tot cumpără, cum dă mereu fără ca să ieie, vecinele începură să şoptească între dânsele şi sătenii deteră cu socoteală că va fi având mulţi bani Păcală şi că banii aceştia îi va fi găsit undeva, îi va fi căpătat ori îi va fi luat de la cineva. Destul că voiau să ştie de unde are Păcală banii.
— Măi Păcală — îl întreba dar unul dintre oameni — dar tu de unde ai atâta spurcăciune de ban, de tot dai şi nu mai sfârşeşti?
Păcală şedea în cerdacul casei cu pipa în gură şi privea la carul cel cu patru boi care intra în curtea cea largă şi plină.
—De unde am atâta ban? răspunse el. De unde, păcatele mele, aş putea să am dacă nu din preţul moşiei pe care am vîndut-o?
—Ce moşie, măi Păcală, că tu n-ai avut moşie?!
—Apoi vorbă? Dar pielea junincei a cui a fost, măi?! N-a fost a mea? Asta mi-a fost toată averea: am vândut-o şi am luat bani ca să-mi fac altă avere în locul ei.
—Atâţia bani pentru o piele de junincă?
—Măi, dar greu mai eşti la cap! grăi acum Păcală, care ţinea să nu mai umble cu minciuna. Nu înţelegi tu că juninca aceea era junincă de prăsilă? Dacă o mai ţineam, făta, şi viţelul creştea, şi el se făcea vacă, şi aveam două vaci, şi două vaci fătau doi viţei, şi se făceau patru vaci, iar din patru vaci se fac opt, din opt şasesprezece şi cu timpul o întreagă cireada de vite. Aşa se face socoteala cînd mergi la tîrg şi ştii cum să-ţi vinzi marfa. O avere întreagă nu se vinde numai iac-aşa!

Omul dete din cap şi deteră din cap şi se puseră pe gânduri toţi oamenii din satul lui Păcală.
Aveau şi ei viţele de prăsilă. De ce adecă numai Păcală să-şi vândă pielea cu preţ? De ce să fie ei mai proşti decît dânsul? De ce să deie ei o avere întreagă pentru un preţ de nimic?
Se puseră dar degrab', îşi tăiară cu toţii junincile de prăsilă, mâncară cât putură din carnea lor, iar pieile le duseră la tîrg, să le vândă şi ei cum a vândut Păcală pe a lui.
Numai că nu se nimereşte totdeauna şi nu ştiu toţi oamenii să-şi vîndă marfa ca Păcală.
Degeaba spuneau ei că pielea e piele de junincă de prăsilă, căci nimeni nu voia să le deie preţul la care râvneau, şi s-au întors ca vai de ei acasă.

Vai de ei! dar vai şi de Păcală!
Când se văzură şi cu paguba, şi cu batjocura, oamenii se adunară iarăşi, se sfătuiră şi tot se sfătuiră între dînşii, că ce să facă şi ce să dreagă ca să scape de Păcală, fiindcă nu mai rămânea nici o îndoială că-i va prăpădi pe toţi dacă va mai rămâne cu zile.
—O să-şi deie foc la casă, ca să ne dăm şi noi la ale noastre, grăi unul dintre cei mai prevăzători.
—O să-şi frângă vreun picior, ca să ne frângem şi noi pe ale noastre, grăi altul.
—O să sară în fântână, ca să sărim cu toţii după el! strigau cu toţii.
Nu mai rămînea nici o îndoială că trebuiau să scape de el dacă nu voiau să piară cu toţii ca vai de ei.

Dar cum să scape? Asta era vorba. Să-i taie boii, şi vaca, şi oile, şi calul de călărit, să-i deie foc la casă şi să-1 gonească din sat. Asta s-ar fi putut. Dar cine putea să ştie dacă nu se va mai întoarce? Trebuia să-i stingă lumina vieţii: numai aşa erau scăpaţi, cu adevărat scăpaţi de el.

Luară dar hotărîrea să-1 omoare pe Păcală; fiind, însă, că nu voiau să facă nici vărsare de sânge, nici moarte de om chiar cu mîna lor, se sfătuiră din nou între dânşii şi după mult sfat au chibzuit să-1 arunce în Dunăre, unde va fi apa mai adâncă, pentru ca nici neam din neamul lui să nu mai poată ieşi la lumina zilei.

Şi dacă tot ar scăpa Păcală chiar şi din fundul Dunării? Asta era! Şi dacă tot ar scăpa!? Ce era atunci?! Nu mai rămânea nici o îndoială că trebuia să facă ce vor face cu Păcală ca să nu poată scăpa, dar de loc să nu poată scăpa.
Se puseră dar din nou şi se sfătuiră, şi după multă sfătuire mai chibzuiră să-1 bage pe Păcală într-un sac, să strîngă bine gura sacului şi să lege sacul cu Păcală cu tot de o piatră de moară pentru ca piatra de moară, rotundă cum este, să meargă de-a dura până în fundul Dunării şi să ducă şi sacul cu Păcală.

Înţelegându-se astfel, ei, toţi oamenii din satul lui Păcală, cu mic, cu mare, cum erau, luară sacul, luară sfoara pentru gura sacului, luară funia, ca să lege sacul de piatră, luară cea mai mare din pietrele de moară pe care le putură găsi cale de trei zile de jur împrejur şi porniră cu mic, cu mare, cum erau asupra casei lui Păcală, ca să-1 ia, să-1 ridice, să-1 ducă şi să nu se oprească cu el decît în fundul Dunării.

Păcală şedea cu pipa în gură în cerdacul casei şi se uita la carul cel cu patru boi, care intra în curtea lui cea largă şi plină, — şedea Păcală cu pipa în gură şi se uita, — cînd se pomini cu satul întreg, cu mic şi mare, de nu-i mai încăpea curtea cea largă a lui.
Ce să facă, sărmanul de el, ce să facă?!
Nu-i rămînea decît să se dea prins şi legat, dacă n-a putut să rămînă pe unde fusese mai înainte, ci 1-a pus păcatul să se întoarcă în satul lui, să se facă om aşezat şi să nu mai umble cu minciuna. Dar o viaţă are omul şi o moarte.
— Mi-a fost, se vede, rânduit — grăi Păcală — să mor în satul meu ca om de treabă. *
Căci mai de treabă de cum era nu se putea face Păcală; asta o simţea şi el.
Îi părea cu toate acestea cam rău că trebuia să moară tocmai acum, când avea şi el casa lui, masa lui, carul lui cu patru boi, curtea lui largă, şi ar fi voit Păcală să scape dacă se poate fără minciună, căci era hotărât odată să nu umble cu minciuni; dar nu se putea, fiindcă oamenii erau neînduraţi şi vicleni.

Se lăsa dar Păcală, se lăsa, fiindcă n-avea încotro, să-1 vâre ca pe un motan în sac, să-1 ia pe sus şi să-1 ducă la pierzare. El în frunte, piatra de moară după el, fruntea satului în urmă şi satul întreg, cu mic, cu mare, mai în coadă, ieşiră din curtea cea largă, trecură prin sat şi o luară peste câmpul nisipos drept spre Dunărea cea mare şi adîncă.
-Staţi, măi! strigă cel mai cu socoteală dintre oamenii din satul lui Păcală.
Se opriră în loc cu toţii, cu mic, cu mare, cum erau.
—Am uitat un lucru, grăi omul cel cu socoteală.
—Ce am uitat? întrebară ceilalţi.
—Prăjina, ca să căutăm fundul Dunării.
—Aşa-i — ziseră oamenii din satul lui Păcală — am uitat prăjina, ca să căutăm fundul Dunării.
Îl aveau acum pe Păcală: cum puteau ei să-1 arunce fără ca să ştie unde-l aruncă?
Se întoarseră dar iar în sat, căutară cea mai lungă dintre toate prăjinile şi numai apoi îl duseră pe Păcală la Dunăre, — prăjina în frunte, sacul cu Păcală, piatra de moară, fruntea satului şi apoi satul întreg, cu mic, cu mare, cum erau.
—Staţi, măi! striga iar omul cel cu socoteală. Iar se opriră cu toţii.
—Să-1 legăm de piatra de moară, ca să nu fugă, în vreme ce noi căutăm cu prăjina fundul Dunării!
—Să-1 legăm — strigară cu toţii — ca să nu fugă!
Îl legară dar pe Păcală de piatra cea mare, apoi plecară ca să caute cu prăjina, unde e mai afundă Dunărea, ca acolo să-1 arunce.

Cel mai cu socoteală dintre oamenii din satul lui Păcală luă el însuşi prăjina, dete o dată cu ea în valuri, o izbi cât nu mai putu în jos, dar nu atinse cu ea fundul.
—Aici, zise el, Dunărea nu are fund, trebuie să căutăm alt loc.
—Aşa e, strigară cu toţii, trebuie să căutăm alt loc, unde are Dunărea fund.
Nici că se putea altfel. Vorba era ca piatra de moară să meargă de-a dura şi să se oprească tocmai în fundul Dunării: unde se oprea piatra dacă Dunărea nu avea fund?
Porniră dar cu toţii ca să caute fundul Dunării, pentru ca nu cumva să-1 arunce la loc nepotrivit şi să-1 scape acum, după ce îl aveau prins şi legat.
Ei trebuiau să ştie unde are să se oprească piatra cu sacul şi cu Păcală cel din sac.
Iar Păcală, vai de capul lui, rămase în sac, legat de piatra cea de moară, cea mai mare pe care oamenii din satul lui o putuseră găsi cale de trei zile de jur împrejur.

—Staţi! strigă omul cel cu socoteală.
Iar se opriră cu toţii. Ce era la mijloc? Ca oameni chibzuiţi, trebuiau să fie cu mare băgare de seamă şi să cerceteze bine mai înainte de a-l arunca pe Păcală în Dunăre. Unde să-1 arunce? Mai la deal, de unde vine apa, ori mai la vale, unde se duce? Unii dedeau cu socoteală că mai la deal e mai multă apă, fiindcă de aoolo vine apa şi n-ar veni aacă n-ar fi destulă. Alţii însă erau de părere că la vale e mai multă, fiindcă acolo se strânge apa, oare vine de la deal, şi dacă l-ar arunca mai la deal, cum vine apa şi tot vine, se scurge şi tot se scurge, s-ar pomeni că Păcală rămâne pe uscat, iese din sac şi vai de capul lor!

Se adunară dar cu toţii de se sfătuiră ca nu cumva să facă vreo prostie şi, după multă sfătuire, se înţeleseră să caute locul cât mai devale, pentru ca toată apa să se strîngă în capul lui Păcală. Pe cînd oamenii din satul lui Păcală umblau să caute fundul Dunării cu prăjina cea lungă, iată că vine un jelepar de vite, care ducea o cireada de o mie de boi la tîrg, şi cum mergea jeleparul de-a lungul malului, dă de sacul cu Păcală şi se miră, cum s-ar mira tot omul când ar vedea în calea 'lui asemenea lucru.
—Dar tu, măi, întreba jeleparul, cum ai intrat în sac şi ce cauţi în el?
—N-am intrat, răspunse Păcală, ci m-au vîrît alţii în el.
—Şi de ce te-au vîrît?
—Ca să mă arunce în Dunăre.
—Şi de ce să te arunce?
—Iacă — păcatele mele! — răspunse Păcală, fiindcă vreau să mă facă vornic şi eu nu vreau să primesc...
—Şi de ce nu vrei, măi?
—Apoi de! zise Păcală. Fiindcă nu e satul de a-i fi vornic.
—Şi de ce nu e?
—Fiindcă are neveste multe, şi bărbaţii pleacă cu toţii la lucru, de nu se mai întorc cu săptămânile, şi vornicul rămîne el singur cu nevestele.
—Şi de ce nu vrei tu să rămîi cu nevestele?
—Fiindcă sunt multe şi toate tinere şi sprintene ca furnicile şi nu pot să le stăpînesc.

Când auzi asemenea vorbe, jeleparul se mira prea mult, fiindcă el bucuros ar fi fost vornic într-un sat ca satul lui Păcală.
—Măi, dar prost mai eşti tu, măi! grăi el. Un om mai cuminte ar primi cu amândouă mînile.
—Un om mai cuminte e mai cuminte şi poate când nu poate prostul, îi răspunse Păcală. Haid'! dacă te simţi destoinic, intră în sac şi, când vei vedea că voiesc să te arunce în Dunăre, spune-le că primeşti să le fii vornic.
—Şi ei mă vor primi oare pe mine?
—Mai ales! îi răspunse Păcală. Cu amîndouă mîinile! Atât îi trebui jeleparului, care nu se temea de nevestele dinsatul lui Păcală. El dezlegă dar sacul, ca să iasă Păcală, apoi se vârî el însuşi în sac. Păcală răsuflă o dată uşor de tot, strânse gura sacului, o legă bine, apoi p-aci îi fu drumul, nici că se mai opri decât la cireada cea de boi, pe care o mână acasă la el, în curtea cea largă, care putea să-i încapă pe toţi.
Iară jeleparul din sac râdea în el când se gândea cum are să-i înşele pe proştii din satul lui Păcală, care nu ştiau, bieţii de ei, că nu mai e tot un prost ca dânşii în sac.
Râdea însă mai ales când simţea că ei îl ridică pe «us, ca să-1 ducă să-1 arunce în Dunăre la locul pe care-l găsiseră mai bine înfundat. Numai atunci când simţi că-i dau avînt ca să-1 arunce abia atunci el striga tare cât putu:
—Staţi, măi!
Toţi se opriră, cuprinşi de spaimă şi de mirare, fiindcă înţelegeau şi ei că glasul care răsuna din sac nu era glasul lui Păcală.
—Lăsaţi-mă, grăi jeleparul, că primesc să vă fiu vornic.
—Auzi vorbă! strigă cel mai cu socoteală dintre oamenii din satul lui Păcală, care era chiar el vornic în sat, îşi preface glasul ca să nu-1 mai cunoaştem, voieşte să ne mai fie şi vornic, ba te pomeneşti c-o să ne spună că el nu e Păcală!
—Apoi că nici nu sunt! răspunse jeleparul.

Când auziră vorba aceasta, oamenii se supărară, mare minune oum se supărară, fiindcă îl văzuseră ei înşişi cu ochii lor când îl vârâseră în sac şi ei înşişi, cu mînile lor legaseră gura sacului, şi, supăraţi cum erau, năvăliră cu toţii asupra lui, îl ridicară cu piatră cu tot şi — una! două! trei! bâlbâdâc! — îl aruncară în Dunăre, ca nici neam din neamul lui să nu mai poată ieşi la lumină. Şi, Doamne! cât se simţeau de uşuraţi cînd văzură că merge drept spre fundul Dunării, că nu mai iese la iveală şi că apa curge mereu de la deal la vale şi se îngrămădeşte asupra lui.

Iară Păcală şedea în cerdacul casei şi se uita la carul cel cu patru boi, care intra în curtea lui cea largă şi plină de vite frumoase.
—Staţi, măi! striga omul cu socoteală. Staţi! striga încă o dată.
—Ho, staţi strigară toţi oamenii din satul lui Păcală când le văzură ochii ceea ce mintea nu putea să le înţeleagă, şi se opriră cu toţii şi rămaseră încremeniţi în loc.
—Dar tu, măi, cum ai ajuns aici? întrebă vornicul satului.
—Aşa-i, ziseră cu toţii, cum ai ajuns tu aici?
—Mare lucru?! răspunse Păcală. Cum să fi ajuns, dacă nu tot cum aţi ajuns şi voi, venind de acolo pînă aici?! . ..
—Dar tu eşti mort, măi! te-am aruncat în Dunăre!
—Aş! grăi Păcală. Apa Dunării e rece şi te face mai sprinten de cum ai fost.
—Mare minune! strigară oamenii. Cu ăsta nu e chip s-o scoţi la capăt! îl arunci legat de o piatră de moară în Dunăre, şi se întoarce mai degrabă decît tine acasă! . ..
—Dar vitele cele multe şi frumoase de unde le ai? întrebară ei.
—De unde să le am, răspunse Păcală, dacă nu de acolo unde m-aţi lăsat voi?
—Dar cine ţi Ie-a dat?
—Cine să mi le dea? Le-am luat eu: ia omul cât poate, şi ce nu poate lua mai lasă şi pentru alţii.

Atât le trebui oamenilor din satul lui Păcală! Aşa cum erau adunaţi la casa lui Păcală, plecară cu toţii înapoi la Dunăre şi nu mai steteră la sfat, ci se aruncară ca broaştele — bâlbâdâc, bâldâbâc! — care mai de care mai iute în valuri, ca să ia fiecare cât poate, iar nevestele lor rămaseră pe ţărmure, aşteptându-şi fiecare bărbatul cu turma de vite.
Era, se înţelege, şi popa între dînşii, şi fiindcă popii sunt mai lacomi decât alţi oameni, el se repezi mai tare decît ceilalţi şi sări unde era mai afundă apa, dai potcapiul tot îi rămase pe deasupra. Preoteasa, care stetea pe ţărmure, lacomă şi ea, văzînd potcapiul, credea că n-are popa destulă virtute ca să se cufunde şi că vor lua alţii toate vitele mai înainte de a fi ajuns şi el la fund.
—Mai la fund, părinte! striga dar, mai la fund! că acolo sunt cele coarneşe!
A şi intrat popa cât de afund, dar nici nu s-a mai întors nici el, cum nu s-au mai întors nici ceilalţi.
Aşa a rămas păcală cel mai harnic, cel mai de treabă, cel mai vrednic om în satul lui, fiindcă, de! era numai el singur cu nevestele.

Cine o ştie mai departe, mai departe are s-o spună.

jelepar = văcar, păzitor de vite

Printeaza povestea