poezii diverse – Povestea cântării

Autor: George Cosbuc

- "Ai poate prin lume vreo ţintă
De-alergi, călătorule vânt?"
- "Prin largile lumi ale zării,
Prin taina cea sfânt-a cântării
Şi, singur, pe vremea-nnoptării
M-opresc pe-o colină şi cânt.
Şi-n urmă-mi pădurile cântă
Cu freamăt de doină, cu şoapte,
Iar uneori până-n pământ
Cu şuier de crivăţ - prin noapte."
- "Dar care ţi-e veşnica ţintă
De-alergi, călătorule nor?"
- "Ascult şi eu vântul prin vale
Cum şuieră doine de jale,
Iar dacă-mi întâmpin în cale
Tovarăşi, începem în cor
Cântarea ce vântul ne-o cântă:
Cu murmur prin noaptea cu lună,
Cu vuiet de aripi în zbor
Şi trăsnete-n zi de furtună."
- "Ai poate pe dealuri vreo ţintă
De-alergi tu, drumeţe pârâu?"
- "Ţin ochii la norul din zare
Să-nvăţ aiurata-i cântare;
De-i paşnic, pe ascunsa-mi cărare
Eu cânt printre lanuri de grâu:
Când noru-n văzduh se frământă
Îmi urlu de-a lungul câmpiei
În goana mea fără de frâu
Sălbatecul cânt al mâniei."
- "Tu singur eşti fără de ţintă,
Poete, şi-n gânduri mereu?"
- "Ascult cum îşi freamătă cântul
Pădurea, pârâul şi vântul;
E cerul al meu şi pământul,
Şi cânt, ca şi ele, şi eu.
În urmă-mi popoarele cântă
Cântări de la mine-nvăţate:
Şi tot ce e-n sufletul meu
E-n sufletul lumii mirate".

Printeaza poezia