Termeni şi condiţii abonare newsletter

Newsletter-ul Cutiuta Fermecata este un serviciu gratuit furnizat de Cutiuta Fermecata utilizatorilor site-ului www.cutiutafermecata.ro, căruia i se aplică următorii termeni și condiții.

Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic (email) livrat regulat de către furnizor, utilizatorilor abonați, care își dau acordul în mod expres și neechivoc, cu privire la termenii și condițiile expuse în prezentul regulament. Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit. Abonarea la newsletter se face doar la cererea utilizatorului.

Termenul “utilizator” este folosit pentru toate persoanele fizice și/sau juridice care se abonează la newsletter-ul Cutiuta Fermecata, indiferent de motivul pentru care o fac.

Termenii “Regulament”, “Acord”, “Contract”, “Termeni și condiții” sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Acești Termeni și Condiții sunt stocați de către Cutiuta Fermecata și sunt accesibili pe Site, în limba română, la adresa: https://www.cutiutafermecata.ro/termeni-si-conditii-abonare-newsletter/. Termenii și condițiile acestui serviciu de newsletter pot fi schimbați în orice moment de către administratorul site-ului, prin actualizarea lor pe site-ul www.cutiutafermecata.ro.

Administratorul își rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislația în vigoare.

Înregistrare

Pentru a beneficia de acest serviciu gratuit este necesar să vă abonați la newsletter. Pentru abonare la newsletter trebuie să furnizați datele personale cerute în formularul de abonare. Datele personale necesare sunt: nume, prenume și adresa de email. Opțional este cerută și data nașterii (ziua și luna), cu condiția ca utilizatorul să-i dea acordul în mod expres și neechivoc. Este obligatoriu ca datele introduse în formular să fie reale. Nu este permisă introducerea datelor false precum și introducerea de date care nu vă aparțin. Ulterior completării formularului de abonare, pe adresa de email introdusă veți primi un email de confirmare a abonării la newsletter. Doar după confirmarea abonării la newsletter, înregistrarea dumneavoastră va fi luată în considerare.
Cutiuta Fermecata își rezervă dreptul de a refuza fără o notificare în prealabil abonarea la newsletter dacă se observă că datele introduse în formular nu sunt reale sau nu vă aparțin.

Condiții de utilizare

Pentru a asigura o bună livrare a newsletter-elor trimise de către Cutiuta Fermecata recomandăm ca utilizatorilor să introducă adresa de email cutiutafermecata@gmail.com în agenda de contacte (Address Book). Totodată, în cazul în care emailurile trimise de către Cutiuta Fermecata ajung în dosarul (folder-ul) de Spam / Junk / Bulk / Trash (automat) sau sunt marcate ca fiind Spam de către softul folosit (clientul de email), utilizatorul trebuie să apese pe Not Spam / Not Junk.
Nu este permisă sub nicio formă raportarea ca SPAM / Abuz a vreunui newsletter trimis de furnizor. Raportarea ca SPAM / Junk, atrage după sine dezabonarea automată de la newsletter. Furnizorul respectă dreptul la intimitate al utilizatorului iar în cazul în care utilizatorul nu dorește să mai primească newsletter-ele trimise de Cutiuta Fermecata, este suficient să se dezaboneze. Dezabonarea este instantă, iar utilizatorul nu va mai primi newslettere ulterioare decât dacă se reabonează.

Date cu caracter personal

Completând formularul de abonare la newsletter, ca utilizator, vă dați acordul, în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Cutiuta Fermecata.
Datele personale completate în formular vor fi folosite în conformitate cu politica de confidenţialitate.

Responsabilitate

Cutiuta Fermecata nu oferă niciun fel de garanție asupra conținutului furnizat în newsletter și nu oferă nicio garanție că serviciul va funcționa fără întreruperi sau fără erori, că defecțiunile vor fi remediate sau că materialele furnizate prin email sunt corecte, exacte și/sau de încredere.
Cutiuta Fermecata nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Răspunderea folosirii serviciului revine în totalitate utilizatorului.

Politica anti spam

Cutiuta Fermecata nu tolerează mesajele nesolicitate (SPAM). Pentru a preîntâmpina abonările false sau automate la newsletter, folosim sistemul CONFIRMED OPT IN. În acest fel abonarea la fiecare newsletter se face doar după confirmarea adresei de email a utilizatorului. Totodată, Cutiuta Fermecata garantează că din momentul dezabonării, nu veți mai primi edițiile viitoare ale newsletter-ului. Fiecare newsletter trimis de către Cutiuta Fermecata va conține instrucțiuni clare de dezabonare instant (one click).

Încetarea furnizării serviciului

Oricare dintre părți are dreptul de a înceta furnizarea, respectiv accesul la serviciul de newsletter, oricând, fără invocarea vreunui motiv și fără notificare prealabilă.
Cutiuta Fermecata își rezervă dreptul de a înceta imediat furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat condițiile menționate mai sus.

Legea aplicabilă. Rezolvarea litigiilor

Acești Termeni și Condiții Generale sunt guvernați de legea română. Orice neînțelegere în legătură cu executarea acestor Termeni și Condiții Generale va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente din localitatea în care firma Cutiuta Fermecata este înregistrată.

Date de Contact

Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat ne puteți contacta la:

cutiutafermecata at cutiutafermecata punct ro

București, Sector 3, Aleea Barajul Rovinari nr. 14

Clauze finale

Cutiuta Fermecata poate colabora cu terți pentru a vă putea oferi în condiții optime serviciul gratuit.
Acești termeni și condiții pot fi modificați ulterior, la orice dată de către Cutiuta Fermecata, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Atunci când se operează aceste modificări, Cutiuta Fermecata va pune la dispoziție o nouă versiune a Termenilor și Condițiilor pe site. Utilizatorul este obligat să verifice periodic acești termeni și condiții, iar în cazul în care nu mai este de acord, trebuie să nu mai folosească serviciul de Newsletter.